PRZECHODZENIE Z GRUP WIEKOWYCH

W wieku lat różnica ta u mężczyzn wynosi za­ledwie 1,5%, a u kobiet — nawet 0,2%, ale już w wieku 65—69 lat (czyli natychmiast po prze­kroczeniu umownego progu starości) zwiększa się (odpowiednio) do 75,8% i 58,7%, a w wieku 75—79 lat (czyli na przedpolu starości sędziwej) osiąga 99,5% i 95,9% (w stosunku do ogólnej liczby dożywających). Podobnie zwiększa się stosunek między liczebnością ludności zastojo­wej w poszczególnych przedziałach wieku a liczebnością osób „zdrowych” oraz stosunek między odpowiednimi wielkościami funduszu osobolat, którymi dysponują te zbiorowości.Wyniki te świadczą zarazem, że w miarę przechodzenia od młodszych grup wieku do starszych zwiększa się chorobowość i zmniej­sza udział osób zachowujących pełnię zdrowia i zdolność do pracy.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)