PUNKT SZCZYTOWY

Punkt szczytowy tych krzywych przypada na 25, 35 lub 40—45 rok życia, ale odcinek zstępujący — zależnie od cech osobniczych — ma większy lub mniejszy kąt nachylenia i rozpoczyna się w wieku 30, 40 lub 50—60 lat.Reasumując wyniki wielu najnowszych ba­dań, S. Grochmal stwierdza, że niektóre cechy umysłu, jak zasięg pamięci i rozległości wiedzy, zasób słów i praktyczny osąd, umiejętność wy­chodzenia z trudnych sytuacji, pozostają jakby oporne na proces starzenia się i z biegiem łat nie ulegają obniżeniu, zachowując poprzedni poziom. Inne natomiast właściwości, jak twórcza wyobraźnia, orientacja przestrzenna, szyb­kość uczenia się i zapamiętywania, zdolność do koncentracji uwagi — pogarszają się w star­szym wieku. Pierwsze z tych uzdolnień, utrwa­lające się z upływem lat wskutek nabytego do­świadczenia i stałego „treningu” umysłowego, według A. Cattela, określa się jako skrysta­lizowane, natomiast uzdolnienia drugiego ro­dzaju, obniżające się z wiekiem, określa się jako płynne,

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)