REAKCJE PSYCHOMOTORYCZNE

Reakcje psychomotoryczne i sensomotoryczne traktowa­łem jako znajdujące się na pograniczu między procesami psychofizjologicznymi i psychicz­nymi. Wyższą postacią wszystkich procesów zaliczonych do kategorii psychofizjologicznych i psychicznych są procesy myślowe, których przebieg zależy od takich cech osobowości, jak emocje, temperament itp., i wpływa na zacho­wanie oraz rozwój stanu gotowości do wykony­wania wszelkich zamierzonych czynności (robo­czych i in.).Jak świadczą krzywe przedstawione na rys. , zmiany siły mięśniowej, rozpoczynające się już w wieku dojrzałym (w czwartej dekadzie życia), na przedpolu starości i w okresie sta­rości właściwej stają się coraz widoczniejsze, pnzy czym u mężczyzn przebiegają szybciej niż u kobiet.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)