RÓŻNICE W LICZBACH

Różnica między liczbą dożywających, zawartą w wyjściowych tablicach trwania życia, a od­powiednią ^liczbą „chorych” odpowiada liczbie „zdrowych”, tj. zachowujących w wieku x peł­nię zdrowia i zdolności do pracy. Stąd już moż­na było obliczyć ich ogólną liczebność w danym  przedziale wieku i fundusz osobolat przeży­wających w stanie pełnej sprawności (zdrowia).Dzieląc uzyskane w ten sposób wartości przez odpowiednie liczby osób dożywających wieku x, uzyskaliśmy nowy wskaźnik: prze­ciętne dalsze trwanie życia z zachowaniem pełni zdrowia i zdolności do pracy. Drogą dal­szych przekształceń matematycznych — biorąc pod uwagę tylko liczby ludzi dożywających wieku x w stanie pełnej sprawności (zdrowia) obliczyliśmy ponadto przeciętne dalsze trwanie życia tej części ludności zastojowej, w której nie występuje — uwzględniona w ba­daniu — zachorowalność i chorobowość.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)