ROZPOWSZECHNIONA W PIŚMIENNICTWIE OMYŁKA

Ponieważ jednak autor wymieniony odmawia podobno wszelkiej informacji na ten temat, niektórzy historycy sądzą, że chodzi tu o dzieło apokryficzne. Niemniej jednak informacja udzie­lona przez Koninklijke Bibliotheek w Hadze wskazywa­łaby, że druk taki istnieje.Gdy mowa o wczesnych podróżnikach polskich po Ameryce, wypada w tym miejscu sprostować bardzo roz­powszechnioną w piśmiennictwie polskim omyłkę, jakoby Paweł Palczowski, autor Kolędy Moskiewskiej, był jed­nym z najwybitniejszych podróżników polskich, który w XVIIw. dotarł nie tylko do Indii Wschodnich, Afryki, lecz równie i do Indii Zachodnich, czyli Ameryki. Ta wia­domość wynikła z niedokładnego odczytania tekstu w jego książce, na co zwrócił uwągę autorowi niniejszej pracy S. Bodniak, dyrektor Bibliotek PAN w Kórniku.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)