ROZWÓJ PROCESÓW MIAŻDŻYCOWYCH

Niezwykle ilustratywny jest także rozwój procesów miażdżycowych. Wyraźną zależność od wieku wykazuje zarówno częstość występo­wania poszczególnych stadiów i stopni procesu miażdżycowego, jak i wielkość powierzchni błony wewnętrznej tętnic objętej tymi procesa­mi. Wielce interesujący i znamienny jest fakt, że dynamika zmian miażdżycowych, zachodzą­cych np. w tętnicy głównej, znajduje wyraz matematyczny we wzorze bardzo podobnym do wzoru, który — zdaniem I. Schmalhausena odzwierciedla powszechne prawo rozwoju organicznego. Nie wchodząc w szczegóły mate­matyczne, warto zauważyć, że zmiany powierz­chni objętej procesem miażdżycowym w po­szczególnych dekadach życia odbywają się w postępie geometrycznym. Jak już stwierdzałem we wcześniejszych swoich pracach poświęconych omawianemu problemowi, w śledzeniu zmian czynności fi­zjologicznych, psychofizycznych i psychicznych nieuchronnie stosuje się podziały umowne.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)