RUCHY MIGRACYJNE

Mimo to wspomniane ruchy migracyjne, powodujące wzrost ilościowy ludności miejskiej i nieznaczne zmniejszanie się liczby ludności wiejskiej,co pozostawało w niezaprzeczalnym związku przy­czynowo-skutkowym z intensywnym uprzemy­sławianiem kraju, spowodowały w miastach mniejszy wzrost współczynnika starości demo­graficznej niż na wsi (odpowiednio: z 5,0% do 8,7% i z 5,4% do 10,8%). Wieś, która już ćwierć wieku temu była starsza od miasta, starzeje się coraz szybciej i różnica pod tym względem mię­dzy ludnością wiejską a miejską zwiększa się coraz bardziej. Podczas gdy w 1950 r. wartość współczynnika starości ludności wiejskiej była niewiele większa niż miejskiej, w 1975 r. róż­nica między tymi współczynnikami stała się bardzo istotna (wynosi ona 24% w stosunku do współczynnika starości charakteryzującego lud­ność miejską).

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)