RZECZYWISTE WSPÓŁCZYNNIKI

Warto jednak wspomnieć, że rzeczywiste współczynniki sędziwej starości nigdy jeszcze jak dotąd nie osiągnęły poziomu, jaki mogły­by osiągnąć w warunkach ustabilizowanego wzrostu ludności. Porównanie współczynników rzeczywistych z obliczonymi na podstawie ta­blic trwania życia dla ludności zastojowej świadczy, że różnica ta dla mężczyzn jest mniej korzystna niż dla kobiet i dla obojga płci w miarę upływu lat nie zanika bynajmniej, lecz raczej pogłębia się. Zwracam uwagę na to zja­wisko poniekąd abstrakcyjne nie tyle dlatego, że jest interesujące z punktu widzenia teorii, a raczej mając na myśli to, że stanowi ono pośrednie odzwierciedlenie destrukcyjnego wpływu czynników nadzwyczajnych, które, jak dotąd, determinowały liczebność i strukturę wieku omawianej grupy w znacznie większym stopniu niż porządek wymierania populacji utrwalony w postaci tablic trwania życia.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)