SPECJALNA UWAGA

Na specjalną uwagę zasługuje fakt, że uzys­kane w ten sposób wyniki nie są porównywal­ne ze znanymi wskaźnikami inwalidztwa, al­bowiem do kategorii „chorych” zaliczono tu nie tylko osoby, których stan zdrowia odpo­wiadał stosunkowo ostrym i sztywnym kryte­riom stosowanym przez KIZ, lecz również oso­by wprawdzie nie zakwalifikowane do kategorii inwalidów, ale legitymujące się znacznym pogorszeniem stanu zdrowia i ograniczeniem sprawności. Jest zupełnie oczywiste, że wyniki przytoczonych tu badań własnych ukształto­wały się na istotnie wyższym poziomie. Jak wynika z danych zawartych w tablicy przeciętne dalsze trwanie życia we wszyst­kich grupach wieku obojga płci jest istotnie wyższe niż odpowiednie wartości przeciętnego dalszego trwania okresu, w którym zachowuje się pełnię zdrowia i zdolność do pracy.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)