SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA

Przez pojęcie sprawności fizycznej należy ro­zumieć aktualną możliwość wykonywania czyn­ności ruchowych wymagających zaangażowania podstawowych cech motorycznych, a więc: siły, szybkości, mocy, wytrzymałości, zwinności, zrę­czności. Pojęcie sprawności psychicznej jest znacznie szersze. Jeżeli jednym z podstawo­wych elementów sprawności fizycznej jest opty­malna koordynacja nerwowo-mięśniowa, to po­dobnym elementem sprawności psychicznej prawdopodobnie powinna być optymalna koor­dynacja procesów odbioru, percepcji, przecho­wywania i przetwarzania informacji docierają­cych do ośrodkowego układu nerwowego ze śro­dowiska zewnętrznego i wewnętrznego ustroju.Wydolność fizyczna jest swoistym fizjologicz­nym odpowiednikiem sprawności fizycznej.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)