SPRECYZOWANIE ZDROWIA

W Statucie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie określa się jako „stan pełnego dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niedomagania”. Jednakże, jak słusznie zauwa­żyła M. Sokołowska, podmiot tej definicji po­zostaje pojęciem luźnym i wieloznacznym, a próby sprecyzowania zdrowia jako „przysto­sowania do środowiska”, „odpowiednika nor­my” lub „braku uchwytnych objawów choro­bowych” w niczym nie ułatwiają zadania, albo­wiem nie ma tu sztywnych, niezmiennych norm i — na dobrą sprawę — nie bardzo wia­domo, jakie metody ilościowe można by zasto­sować dla oceny samopoczucia. Przy okazji dodać warto, że pojęcie „samopoczucie” także nie doczekało się ścisłego określenia.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)