STABILNOŚĆ KLIMAKSU

Jednakże po powrocie wilgot­nego cyklu następuje szybka regeneracja. W latach trzydziestych na Wielkiej Równinie w Stanach Zjed­noczonych miał miejsce okres wielkich susz. Zdrowe, dojrzałe środowiska trawiaste przetrwały go bez zmian i utrzymały glebę; natomiast organizmy z pól upraw­nych i obszarów nadmiernie wyeksploatowanych wy­ginęły, a gleba uległa erozji na skutek działania wiatru.Wiadomo już, że klimaks jest względnie stałym sta­nem w porównaniu z pionierskimi stadiami sukcesji i że może istnieć stosunkowo długo; nie wiadomo nato­miast, czy może istnieć całkowicie samowystarczalna i stabilna biocenoza nawet przy założeniu, że miej­scowy klimat nie zmienia się. Jest to być może pro­blem bardziej akademicki niż praktyczny, gdyż róż­nego rodzaju katastrofy bądź naturalne, bądź powodo­wane działalnością człowieka skracają życie wszystkich biocenoz.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)