STAN ZDROWIA OSÓB W STARSZYM WIEKU

Nie sądzę więc, że istnieje potrzeba ich ponownego szczegóło­wego omawiania. Wystarczy chyba krótkie podsumowanie tych danych i wykorzystanie go dla przedstawienia ęowszego sposobu postępowania. Dane te świadczyły, o skokowym wzroście współczynników umieralności w starszych gru­pach wieku, o coraz większym udziale w jej strukturze umieralności specyficznej spowodo­wanej przez choroby układu krążenia i nowo­twory złośliwe oraz ,o zmniejszaniu się różnic między umieralnością osób w starszym wieku w miastach i na wslj Miałem chyba podstawy do wyciągania stąd wniosku, że umieralność w starszych grupach w bardzo poważnym stopniu jest zdeterminowana przez zmieniające się w miarę przesuwania się wzdłuż osi chronologicz­nej wieku właściwości biologiczne ustroju ludz­kiego.]

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)