STATYSTYKA LEKARSKA

Wszy­stkie wymienione wskaźniki mogłyby mieć pewne znaczenie jako miary stanu zdrowia lud­ności w ogóle i zbiorowości osób w starszym wieku w szczególności, gdyby nie by£y obarczo­ne poważnymi wadami, które w genezie swej są przyczynowo związane z „siedmioma grze­chami głównymi” współczesnej statystyki le­karskiej. O grzechach tych w swoim czasie pisałem tak obszernie, że mogę ograniczyć się teraz do omówienia jedynie „najgłówniejszych”. Zaliczyłbym do nich przede wszystkim podsta­wowe założenia, wedle których statystyka le­karska „liczy […] i ewidencjonuje nie ludzi cho­rych (lub zdrowych), lecz «przypadki choroby*, nie uwzględniając przy tym ani stopnia cięż­kości choroby, ani też jej ewentualnych kon­sekwencji zdrowotnych, psychologicznych i spo­łecznych […].

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)