SZCZEGÓŁOWE WYKAZY

Mniej lub bardziej szczegółowe wykazy cech i właściwości fizjologicznych i psychicznych ustroju ludzkiego determinujących zdolność do pracy i aktywność przytaczali liczni autorzy. Jest zupełnie zrozumiałe, że zależnie od repre­zentowanej specjalności, zainteresowań zawo­dowych i zamierzonych celów autorzy ci wy­suwali na plan pierwszy bądź cechy fizjologicz­ne, bądź też psychologiczne, bądź wyraźnie pre­ferowali kryteria socjologiczne, bądź też sku­piali się na cechach osobniczych. We wszyst­kich jednak opiniach i wypowiadanych sądach powtarzały się dwa zasadnicze pojęcia, przez które określa się zdolność do pracy, a miano­wicie: wydolność (sprawność) fizyczna i wydol­ność (sprawność) psychiczna.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)