SZKODLIWE DZIAŁANIE

Może ono bardziej szkodliwie wpłynąć na działanie naturalnych mechanizmów regu­lujących niż na liczebność szkodników. Z ekologicznego punktu widzenia można by zarówno specjalistom, jak i laikom poradzić, aby ograniczyli stosowanie trucizn niespecyficznych  do dobrze poznanych i kontrolowa­nych przez, człowieka ekosystemów, takich jak np. uprawy; natomiast nie należy ich stosować w skompli­kowanych, naturalnych ekosystemach, ani też general­nie w całym środowisku człowieka z wyjątkiem sytu­acji, w których jest to jedyny środek ratunku. Przy­kładem właściwego zastosowania środków kontrolują­cych jest sterylizowanie samców much promieniami X, w celu ograniczenia liczebności populacji. Taka kon­trola dotyczy wyłącznie jednego gatunku, pozostawiając niezakłóconą możliwość działania wszystkim natural­nym pasożytom i drapieżcom w biocenozie.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)