TEORETYCZNA PODSTAWA

Na podstawie teoretycznej St. Kozłow­ski precyzuje najważniejsze mechanizmy wy­dolności fizycznej człowieka i podaje następu­jący wykaz czynników, które je warunkują: „1) Cechy budowy morfologicznej ustroju;Energetyka wysiłku:tlenowe procesy metaboliczne (o zdol­ności wysiłkowej decyduje maksy­malne pochłanianie tlenu przez ustrój),beztlenowe procesy metaboliczne (o zdolności wysiłkowej decydują mięś­niowe zasoby związków wysokoenerge­tycznych i tolerancja zaburzeń homeostazy);Termoregulacja;Koordynacja nerwowo-mięśniowa:siła i szybkość ruchów,koordynacja ruchów;Czynniki psychologiczne (motywacja)”.Wśród najważniejszych fizjologicznych me­chanizmów wydolności na plan pierwszy za­zwyczaj wysuwa się stan czynnościowy ukła­dów krążenia i oddychania. Jakościowa i iloś­ciowa charakterystyka tego podstawowego me­chanizmu powinna się opierać na parametrach cechujących stan czynnościowy obydwu wymie­nionych układów.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)