TRADYCYJNE POMIARY

Mimo niedoskonałości i immanentnych wad współczynników zapadalności i chorobowości, one także mogą się przydać w ocenach porów­nawczych, a zwłaszcza retrospektywnych. Obec­nie (a tym bardziej w przyszłości) należałoby je wszakże udoskonalić, mając przy tym na uwadze miarodajne opinie socjologów medycy­ny. Oto jedna z takich opinii, z którą solidary­zuję się w całej rozciągłości. „Tradycyjne pomiary chorób nie wystarczają do określenia i rozwiązywania problemów zdro­wotnych rozwiniętych społeczeństw. Stwier­dzenie choroby na podstawie zmiany patolo­gicznej organizmu pozostawia ogromną liczbę ludzi mających kłopoty ze zdrowiem […]. Prze­de wszystkim chodzi tu o dwie grupy. Do pierwszej należą ludzie, którzy zgłaszają się do lekarza z zaburzeniami bez uchwytnego tła organicznego […] z reakcją na stresy i napięcia życia rodzinnego, zawodowego i społecznego […] charakterystyczne dla zindustrializowanych społeczeństw.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)