UDZIAŁ LUDZI STARSZYCH

Jak wiadomo, zastosował on w swojej pracy podział ludzi starych na cztery grupy różniące się po­ziomem sprawności fizycznej:A — zachowanie możliwości swobodnego po­ruszania się poza domem;B — możliwość poruszania się poza domem, ale z pewnymi trudnościami i ograni­czeniami;C — brak możliwości poruszania się poza domem;D — brak możliwości poruszania się nawet w domu (przykuci do łóżka). Wyniki badań J. Piotrowskiego — mimo że zostały przeprowadzone ponad 10 lat temu — zachowały aktualność i zasługują na przypo­mnienie. Reasumując je, cytowany autor stwier­dził, że „sprawność pogarsza się wraz z wie­kiem; dotyczy to zarówno całej populacji, jak i poszczególnych osób. Ponieważ jednak istnie­ją bardzo duże różnice w procesie indywidual­nego starzenia się, mamy do czynienia zarówno z ludźmi starymi pełnosprawnymi, jak i znie- dqłężniałymi. Wraz z wiekiem maleje odsetek sprawnych i rośnie odsetek niesprawnych.

 

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)