ULEPSZENIE EKOSYSTEMU

Innymi słowy wysiłki jego idą w kie­runku ulepszenia ekosystemu specjalnie dla przepió­rek. Gdy to zostanie osiągnięte usuwanie jastrzębi bę­dzie niepotrzebne, a nawet niewskazane, gdyż okazało się, że w sytuacjach kiedy przepiórki są dla nich nie­dostępne, jastrzębie zaczynają żywić się małymi ssa­kami, które z kolei zjadają jaja przepiórek. Niestety, zagospodarowanie ekosystemu jest trudniejsze i nie daje tak natychmiastowych efektów, jak odstrzał ja­strzębi. Dlatego łowcy nalegają często na odstrzał, na­wet jeśli wiedzą, że inne wyjście byłoby lepsze. Przytoczmy teraz przykład sytuacji odwrotnej, kie­dy działanie drapieżcy wywiera znaczne efekty. Pe­wien student zajmujący się małymi ssakami, postano­wił przeprowadzić badania ich populacji na małej wy­spie położonej na nowo utworzonym zbiorniku wod­nym.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)