UOGÓLNIONA MIARA

Za uogólnioną miarę stanu zdrowia ludności przyj­mowaliśmy wyrażony w procentach stosunek wartości okresu zachowania pełni zdrowia (zdolności do pracy) i ogólnego przeciętnego trwania życia.Szczupłość bazy informacyjnej spowodowała konieczność ograniczenia się do tej części ba­danej zbiorowości, która mieściła się w prze­dziale wieku od 20 do 84 roku życia. Mimo że uzyskane wyniki są obarczone pewnymi błęda­mi, wynikającymi zarówno z niedostatecznej reprezentatywności wytypowanej do badań zbiorowości, jak i metodycznych uproszczeń, pozwolę sobie przytoczyć pewną ich część, al­bowiem w głębokim moim przekonaniu pomo­gą one zrozumieć ogólne zasady zastosowanej metody. Przytaczając te wyniki, pragnąłbym jednak z całą stanowczością zaznaczyć, że nie odzwierciedlają stanu zdrowia jakiejkolwiek konkretnej zbiorowości, natomiast stanowią ab­strakcyjny model stochastyczny, skonstruo­wany na podstawie wyników badań własnych, które uzupełniono za pomocą informacji za­czerpniętych z piśmiennictwa.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)