USUNIĘCIE NATURALNYCH MECHANIZMÓW

Wobec tego: pewien stopień drapieżnictwa jest potrzebny i ko­rzystny dla populacji, która przystosowała się do nie­go (i która nie ma mechanizmów samoregulujących);człowiek usuwając naturalne mechanizmy regulu­jące musi je zastępować innymi, równie wydajnymi mechanizmami, gdyż inaczej wystąpią ostre oscylacje liczebności. Sztywny limit odstrzeliwanej zwierzyny nie dopasowywany do zagęszczenia zwierząt, dostęp­nego pokarmu i do habitatu, nie daje pożądanych efek­tów regulacyjnych. W okolicach rolniczych kontrolo­wanie liczebności drapieżców jeleni jest oczywiście konieczne, gdy drapieżce te są niebezpieczne także dla bydła domowego. Ale w okolicach dzikich, a szcze­gólnie niedostępnych dla polowań, drapieżce winny być chronione zarówno dla dobra populacji jeleni, jak i dla dobra lasu.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)