W MŁODSZYM WIEKU

Jeżeli jednak w młodszych gru­pach wieku niskie powysiłkowe wartości tęt­na świadczą o niepełnym zaangażowaniu me­chanizmów dostosowywania czynności układu krążenia do wymogów czynnościowych, to w grupach najstarszych jest to związane z osią­gnięciem granic zdolności wysiłkowej. W star­szych grupach wieku znacznie przedłuża się okres restytucji po obciążeniach standardo­wych, przy czym dotyczy to nie tylko częstości tętna, lecz również skurczowego i rozkurczo­wego ciśnienia tętniczego. Należy tu zwrócić uwagę na fakt, że w miarę starzenia się, wyraźnie zmienia się stosunek między wartością częstości tętna powysiłkowe­go a spoczynkowego. Jest to zjawisko niezwyk­le ważne, albowiem relacja ta pośrednio od­zwierciedla stopień obciążenia pracą.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)