W PERSPEKTYWICZNYM OKRESIE

W okresie perspektywicznym Polska utraci wprawdzie pozycję lidera tego swoistego wyścigu, ale — legitymując się ponad połtorakrotnym zwiększeniem liczby osób w starszym wieku — zostanie wyprzedzona tylko przez Albanię i Japonię, w których liczebność tej grupy wzrośnie ponad dwukrotnie, oraz przez Argentynę, ZSRR, Kanadę, Stany Zje­dnoczone, Rumunię, Austrię, Hiszpanię i Jugo- 60%  .Wskaźnik wzrostu osiągnie. Wysoką pozycję Polska zajmowała również pod względem tempa wzrostu współczynnika starości demograficznej. W okresie 1950—1975 wyprzedzały ją tylko Argentyna i Grecja, na­tomiast Rumunia, NRD, Węgry i Portugalia, w których współczynnik ten zwiększył się o po­nad 70%, jak również wszystkie inne kraje roz­winięte, pozostawały w tyle. W okresie perspek­tywicznym tempo procesu starzenia się demo­graficznego w większości krajów rozwiniętych ulegnie wyraźnemu zahamowaniu (w NRD Ir­landii, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Austrii przewiduje się nawet pewne zmniej­szenie wartości omawianego współczynnika).

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)