W POSZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH

Wymie­nią także poświęcanie większej ilości czasu na wykonywanie czynności bezpośrednio nie związanych z zawodem, lecz z organizacją ba­dań naukowych lub administrowaniem. Zwraca uwagę na wzrastającą apatię i bierność, nega­tywny transfer przestarzałych poglądów i metod, poświęcanie czasu dawniej przeznaczone­go na własną działalność naukową lub arty­styczną, kształceniu młodej kadry naukowej. H. C. Lehmann zaznaczył, że wśród wymie­nionych czynników nie wszystkie odgrywają jednakową rolę. W poszczególnych przypadkach decydująca rola przypada w udziale jednemu lub kilku czynnikom, natomiast w innych moż­liwe jest współdziałanie większości. D. B. Bromley sądzi natomiast, że powyższa lista nie obejmuje wszystkich ewentualnych czynników psychosomatycznych i społecznych, które u osób w starszym wieku powodują spadek wy­dajności naukowej lub artystycznej.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)