W WIELU PRZYPADKACH

W wielu przypadkach, choć nie we wszystkich, wykazano, że za takie limitowanie liczebności odpowiedzialne są pa­sożyty i drapieżce. Badania oddziaływań {interakcji) wewnątrzpopula- cyjnych i roli, jaką one mogą odgrywać w determino­waniu wielkości populacji stały się jedną z najbardziej popularnych i kontrowersyjnych dziedzin ekologii. Kon­trowersje wynikają przede wszystkim z braku dobrych danych, a czasem także ze zbyt wąskiego sposobu pa­trzenia. W szczegółowych badaniach jakiegoś gatunku nie wolno zapominać o podstawowych ograniczeniach nakładanych nai populację przez ekosystem. W przy­rodzie ważne są zarówno przystosowania ogólne, tzn. ekoesystemowe, jak i bardziej szczegółowe, tzn. popu­lacyjne, a ich względna ważność może -się bardzo zmie­niać w zależności od okoliczności.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)