WARTOŚĆ PRZEDSTAWIONEJ PRZEMIANY

Wartość podstawo­wej przemiany materii systematycznie zmniej­sza się poczynając od 40 roku życia (o około 2% co dekadę), przy czym tempo tego procesu jest ściśle skorelowane ze zmianami zawartości potasu i wyraźnie przyspiesza się między piątą a siódmą dekadą życia. Jednym z poważniej­szych objawów postępującego starzenia się osobniczego jest typowa dynamika wydzielania hormonów gonadotropowych oraz andro- i es­trogenów. Stwierdzono również typowe zmiany w intensywności wydzielania niektórych związ­ków biologicznie czynnych, przede wszystkim 17-ketosterydów. Zmniejszenie się wydzielania 17-ketosterydów, postępujące w miarę starze­nia się osobniczego, przebiega równolegle do zwiększania się wydzielania hormonu gonado­tropowego, co świadczy o aktywizacji pod­wzgórza, przysadki mózgowej i nadnerczy. Jed­nocześnie zmienia się relacja między wydziela­nymi 17-ketosterydami i 17-hydroksykortyko- sterydami, co prawdopodobnie odzwierciedla przewagę procesów katabolicznych nad anabo­licznymi.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)