WIĘKSZA PODATNOŚĆ

Bardzo prawdopodobne wydaje się także stwierdzenie, że większa podatność na działanie czynników stresowych, niejednokrot­nie stwierdzana u osób w wieku starszym (zwłaszcza kobiet), pozostaje w związku przy­czynowym właśnie ze stanem aktywacji nad­nerczy i podwzgórza, czyli obydwu podstawo­wych elementów „osi” Selyego. Zmiany w składzie płynów ustrojowych rów­nież nie mogą pozostać bez wpływu na ogólny stan ustroju. Tak np. w okresie między 40 a 60 rokiem życia istotnie zmniejsza się ilość krwi (u mężczyzn z 79,5 do 73,7 cm3/kg ciężaru cia­ła, natomiast u kobiet — z 78,7 do 72,3 cm3/kg, czyli — odpowiednio — o ponad 7% i o 8%). W siódmej dekadzie życia ilość krwi zmniejsza się o dalsze 3 cm3/kg u mężczyzn i o 2,4 cm3/kg u kobiet. Jednocześnie istotnie zmienia się relacja między zawartymi we krwi albuminami i globulinami, co powoduje systematyczne zmniejszanie się wartości współczynnika albu- mino-globulinowego i może sugerować, że proces starzenia się osobniczego pozostaje w związku ze zjawiskami autoimmunologicznymi. Świadczą o tym również wyniki licznych badań według których w miarę starzenia się, istotnie obniża się miano izoaglutynin we krwi.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)