WIELKOŚĆ I CIĘŻAR

Celowo pomijam tu zmiany wysokości i cię­żaru ciała. Większość znanych mi pozycji piś­miennictwa zawiera bowiem informacje świad­czące, że wartości obydwu wymienionych cech antropometrycznych wraz z wiekiem (po prze­kroczeniu 50—60 roku życia) ulegają nieznacz­nemu zmniejszeniu (wzrost — o 2—5 cm, cię­żar ciała — zależnie od konstytucji). Rzecz jed­nak w tym, że w ostatnim stuleciu (w Polsce w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat) wy­stępuje tzw. trend sekularny, polegający na zwiększaniu się w kolejnych pokoleniach wy­sokości ciała osób w tym samym wieku. Jed­nocześnie występuje szereg innych zmian antro­pometrycznych. Jest więc jasne, że we wszel­kich porównaniach należałoby stosować meto­dy analizy kohortowej, ale, niestety, uzyskane w ten sposób wyniki nie są jeszcze zbyt obfite.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)