WIZYTA U LEKARZA

No, bo proszę sobie przypomnieć przebieg jakiejkolwiek wizyty u lekarza, do którego każ­dy z czytelników niniejszej książki zapewne zwracał się w swoim życiu nie raz i nie dwa. A więc — zmierzając do rozpoznania choroby lub dolegliwości oraz wyznaczenia odpowied­nich leków lub innych metod racjonalnej ku­racji — lekarz — nim rozpocznie badanie — starannie przeprowadza wywiad i zadaje naj­różniejsze pytania dotyczące trybu życia, prze­bytych chorób, warunków pracy i odpoczynku, odczuwanych objawów niedyspozycji. Następ­nie przechodzi do badania przedmiotowego: opukiwania, osłuchiwania, obmacywania, a po ich zakończeniu — do pisania skierowań na badania dodatkowe: laboratoryjne, radiologicz­ne, elektrofizjologiczne i in. (nie wiem, dlacze­go wciąż jeszcze określa się je jako pomocnicze, coraz częściej przecież, jak powszechnie wiado­mo, zdarza się, że dopiero orte umożliwiają diagnozę, a co za tym idzie — i leczenie).

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)