WKŁAD POLSKI DO POZNANI AMERYKI

Z powyższych rozważań wysnuć można z pewnością jeden tylko wniosek: do czasu przewertowania wspomnia­nych wyżej archiwów — i dotarcia do pierwotnego źródła — formułowanie jakichkolwiek twierdzeń wiążą­cych wydaje się ryzykowne i pozbawione podstaw. Tak więc i do tego czasu sprawa piętnastowiecznego żeglarza Jana o nieustalonym nazwisku, suponowanego odkrywcy skrawka lądu amerykańskiego, pozostaje nadal sprawą nie rozwiązaną i otwartą. Przechodząc od spraw na poły legendarnych, mniej lub więcej hipotetycznych, do udokumentowanego historycz­nie wkładu polskiego do poznania Ameryki zauważyć można na wstępie pewne paradoksalne, lecz niezaprzeczal­ne zjawisko. Pomimo ogromnego wielomilionowego wy­chodźstwa polskiego na tym kontynencie, pomimo istnie­jącej tu największej liczby polskich nazw geograficznych poza ziemiami etnicznie polskimi, wypada tu zarejestrować jednocześnie najmniejszy w stosunku do omawianych już części świata wkład polski do naukowego poznania kontynentu. 

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)