WPŁYW KONKURENCJI

Konkurencja międzygatunkowa i wewnątrzgatunko- wa może mieć duży wpływ na determinowanie rodza­jów i ilości organizmów. Konkurencja wewnątrzgatun- kowa jest szczególnie ważnym czynnikiem w tych po­pulacjach, które mają zdolność do samoregulacji. In­teresującym sposobem zachowania wynikającym z kon­kurencji wewnątrzgatunkowej i regulującym wielkość populacji jest terytorializm: jest to zjawisko charak­terystyczne dla wielu gatunków ptaków i innych zwie­rząt wyższych. Na początku sezonu lęgowego samce ptaków należących do gatunku wykazującego teryto­rializm. zajmują określoną powierzchnię swego habita­tu, tzn. terytorium i bronią go przed innymi samcami należącymi do tego samego gatunku, nie pozwalając im na tym terytorium przebywać.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)