WSKAŹNIKI CHOROBOWOŚCI

Wskaźnik chorobowości mężczyzn już w wieku 45—64 lat jest prawie 8-krotnie, natomiast w wieku 65—79 lat — 30-krotnie większy niż w wieku 20—44 lat; wśród kobiet w odpowiednich grupach wieku zwiększa się on 8—41-krotnie. W wieku lat 80 i więcej udział osób zachowujących pełnię zdrowia i zdolność do pracy jest już znikomy (0,32% wśród mężczyzn i 0,07% wśród kobiet). Należy jednak zauważyć, że stosunkowo znacz­na część ludności nawet po przekroczeniu gór­nej granicy wieku produkcyjnego zachowuje zdolność do pracy. Zakładając umownie, że granica ta dla obojga płci przebiega na pozio­mie 60 roku życia, można stwierdzić, iż udział osób zachowujących zdolność do pracy w struk­turze subpopulacji w wieku poprodukcyjnym wynosi 26,5% (21,1% wśród mężczyzn i 30,5% wśród kobiet).

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)