WSKAŹNIKI STRUKTURALNE

Wielokrotnie zwracano także uwagę na fakt, że omawiany wskaźnik strukturalny podlega wyraźnej tendencji zwyżkowej w miarę prze­dłużania się przeciętnego dalszego trwania ży­cia, które nie jest możliwe nie tylko bez opty­malizacji struktury umieralności według wieku zmarłych, lecz również bez modernizacji tej struktury według przyczyn zgonu. Podkreślano przy tym, że fakt ten należy tłumaczyć zbież­nością czynników, które — z jednej strony — determinują postęp ogólny oraz postęp nauk medycznych i ochrony zdrowia, a więc dodatnio wpływają na ewolucję przeciętnego dalszego trwania życia, natomiast z drugiej strony — od­grywają rolę czynników sprawczych zwiększa­jących ryzyko zachorowania (a następnie rów­nież zgonu) na tzw. choroby cywilizacyjne .

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)