WSPOMNIANE CZYNNIKI

Zauważmy, że we wszystkich trzech podanych przez nas przykładach sprawujemy kontrolę nie dzia­łając bezpośrednio na osobniki danego gatunku. Tego rodzaju regulacja ustala ogólne i raczej szerokie gra­nice, wewnątrz których dana populacja może żyć. Na poziomie populacji mogą działać także inne czynniki, proste (lub bardzo subtelne przystosowania, tłumiące oscylację liczebności.Bardzo często czynnikami ostro limitującymi lub ograniczającymi są wtórne zależności wynikające z oddziaływań wewnątrzpopulacyjnych lub wewnątrz grupy gatunków ściśle ze sobą związanych. W takich przypadkach wielkość populacji może utrzymywać się znacznie poniżej poziomu, który ekosystem mógłby zapewnić, gdyby te ograniczenia nie występowały. Wspominaliśmy że ilość owadów „pasą­cych się” w lęsie jest mała w stosunku do zasobności pokarmowej środowiska i innych warunków.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)