WSZYSTKIE GATUNKI

Z drugiej jednak strony jeśli policzymy wszystkie gatunki pasących się na roślinności herbiwo- rów niezależnie od rzędu, klasy lub gromady, to stwier­dzimy większą ich różnorodność w późniejszych sta­diach siikcesyjnych. Uogólnienia są tu trudne ze wzglę­du na współgrające ze sobą przeciwstawne tendencje. Wzrost wielkości indywidualnych organizmów oraz wzrost konkurencji o przestrzeń i pokarm działają w kierunku zmniejszenia liczby gatunków, podczas gdy wzrastająca ilość nisz podwyższa ją. Nawet tam, gdzie różnorodność gatunkowa maleje wraz z sukcesją, ilość „informacji zawartej w rozwiniętej strukturze organicznej jest większa,, gdyż prawdopodobnie struk­tura taka ma wyższą stabilność i wydajność termody­namiczną w utrzymywaniu maksymalnej biomasy.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)