WYCZERPUJĄCA DEFINICJA

Kla­rowna, aczkolwiek nie wyczerpująca jest de­finicja wydolności fizycznej jako „zdolności do wykonywania pracy lub zdolności do wykony­wania w określonym czasie maksimum pracy […]. Spośród różnych czynników, które wydol­ność […] warunkują, poważną rolę odgrywają: dyspozycja fizyczna i stan czynnościowy po­szczególnych narządów i układów ustroju. Są one niejako «fizyczną» częścią wydolności, a ich efekt podczas wykonywania pracy można by ująć jako «wydolność fizyczną ustroju» lub «wydajność w pracy fizycznej a”.Według St. Kozłowskiego, „ostatecznym kry­terium wydolności fizycznej, rozpatrywanej z punktu widzenia zdolności człowieka do wy­konywania określonej pracy fizycznej, jest efektywność tej pracy i «koszt fizjologiczny*, jaki ustrój ponosi za osiągnięcie jej wysokich wyników […].

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)