WYDŹWIĘK SPOŁECZNY

Uczynię to dlatego, że cho­ciaż prymitywizm tych miar i ich wydźwięk społeczny podobny twierdzeniom, iż o zdrowiu narodu świadczy przede wszystkim jego „tę­żyzna demograficzna”, nigdy nie budziły naj­mniejszych wątpliwości, to jednak przetrwały rozliczne burze dziejowe i stosunkowo niedaw­no zostały poddane mało skutecznym wpraw­dzie, ale z uporem powtarzanym zabiegom reanimacyjnym, które znalazły wyraz nawet w piśmiennictwie krajowym. Próby wykorzy­stania współczynników rozrodczości i przyrostu naturalnego jako miar stanu zdrowia nie wy­trzymały jednak konfrontacji z upartymi fak­tami, które ewidentnie świadczą, że w dobie obecnej wartości tych współczynników są naj­większe w krajach stawiających zaledwie pier­wsze kroki na drodze ogólnego rozwoju spo­łeczno-gospodarczego i podnoszenia poziomu opieki zdrowotnej, natomiast o wiele niższe są w krajach, w których osiągnięto w tych dzie­dzinach niezaprzeczalny postęp.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)