WYKORZYSTANIE DANYCH

Wyka­zywałem na przykładzie kilku krajów (a szczególnie Polski), jak wzrastają wraz z wie­kiem wartości tych wskaźników, przy czym podkreślałem fakt, że w wieku powyżej 60 lat (według danych radzieckich) na choroby ukła­du krążenia cierpi, praktycznie, co czwarta osoba, natomiast zapadalność na nowotwo­ry złośliwe — chociaż kształtuje się na bez porównania niższym poziomie — także wyraźnie wzrasta z wiekiem i wśród osób w wieku 60 lat i więcej (według danych angiel­skich i amerykańskich) osiąga poziom około 900—1100 (na 100 tys. ludności). Starałem się wykorzystać również fragmen­taryczne dane dotyczące inwalidztwa. Powoły­wałem się w związku z tym na niezasłużenie zapomniane badania J. Krupińskiego, który zmuszony był wprawdzie ograniczyć się wy­łącznie do informacji pochodzących ze sprawo­zdawczości Komisji do spraw Inwalidztwa i Za­trudnienia (brakujące dane o umieralności inwalidów zostały zastąpione informacjami za­czerpniętymi z badań przeprowadzonych w Berlinie Zachodnim), ale mimo to podjął pio­nierską w warunkach polskich próbę skonstruo­wania tablic inwalidztwa, które — mimo wspomnianych mankamentów — wciąż jeszcze zachowały pewną aktualność.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)