WYKORZYSTANIE INFORMACJI

Wykorzystując posiadaną i specjalnie w tym celu dodatkowo nagromadzoną informację sta­tystyczną o zapadalności, chorobowości i inwa­lidztwie oraz stosując następnie powszechnie znane metody, wykorzystywane w budowie klasycznych tablic trwania życia, wprowadzi­liśmy do nich dodatkowe parametry (funkcje biometryczne) cechujące chorobowość. Uwzglę­dnialiśmy przy tym tylko te jednostki chorobo­we, które — powodując znaczną i raczej odro­czoną w czasie śmiertelność — determinują inwalidztwo lub nieodwracalne zaburzenia sta­nu zdrowia, znajdujące wyraz w ograniczeniu (utracie) zdolności do pracy. Wśród uwzględnio­ne jednostek chorobowych znalazły się także takie choroby przewlekłe, które na aktualnym poziomie wiedzy uznaje się za praktycznie nie­uleczalne i poważnie wpływające na sprawność fizyczną lub psychiczną.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)