WYNIKI OBLICZEŃ

Wyniki tych obliczeń uprawniły do wysunię­cia wniosku, że wraz z wiekiem zwiększa się różnica między przeciętnym dalszym trwaniem  życia a przeciętnym dalszym trwaniem życia aktywnego. Wyrażony w procentach stosunek  tej drugiej wartości do pierwszej w przedziale] wieku 65—79 lat u mężczyzn zmniejsza się o  5 punktów, natomiast u kobiet — o 12 punk­tów (odpowiednio o 5% i 15%). W następnych; przedziałach wieku tempo spadku wartości empirycznego wskaźnika życia aktywnega staje się coraz większe i w wieku 85—89 lat i już tylko jedna trzecia mężczyzn i niespełna połowa kobiet zachowuje zdolność do porusza­nia się poza domem.Warto w tym miejscu nadmienić, że przy­toczone wyniki podważają często lansowany! pogląd, że stan zdrowia kobiet w starszym wieku jest lepszy niż mężczyzn. We wszyst­kich bowiem grupach wieku (poza najstarszą)wartość zastosowanego empirycznego wskaźni­ka u mężczyzn kształtuje się na poziomie nieco wyższym niż u kobiet, przy czym w wieku 65—69 lat różnica ta jest stosunkowo nieznacz­na (11,6% w stosunku do wartości współczyn­nika u kobiet), ale w wieku 80—84 lat wzrasta ; prawie trzykrotnie (do 30,6%) i w wieku 90—94 lat — jeszcze ponad dwukrotnie (do 70,7%).

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)