WYNIKI PROGNOZY

Pragnąłbym przy okazji nadmienić, że — jak świadczą wyniki prognozy opartej na hipote­tycznych tablicach trwania życia — zbieżność współczynników teoretycznych z rzeczywisty­mi nie zostanie osiągnięta również w dającej się przewidzieć przyszłości. Badając proces starzenia się ludności Polski, należy zwrócić uwagę na to, że w miastach nie przebiegał tak samo, jak na wsi, albowiem ulegał różnokierunkowemu wpływowi ruchów migracyjnych i zmian w zakresie rozrodczości. Niższa stopa urodzeń notowana w miastach po­winna była spowodować szybkie starzenie się ludności miejskiej, ale przeciwdziałał temu przypływ migrantów ze wsi, wśród których sto­sunkowo niewiele było osób w starszym wieku. Liczba tych ostatnich w miastach zwiększyła się w okresie 1950—1975 z 464 tys. do 1662 tys. (o 258%), natomiast na wsi — z 855 tys. do 1643 tys. (o 92%), co świadczy, że tempo wzrostu ilo­ściowego grupy osób w starszym wieku w mia­stach było istotnie wyższe niż na wsi.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)