WYRAŹNA KORELACJA

Jak już podkreślaliśmy, istnieje wyraźna ko­relacja pomiędzy różnorodnością i stabilnością ekosy­stemu a homeostazją populacji. Inwazje i masowe po- jawy zdarzają się raczej tam, -gdzie struktura biolo­giczna jest uproszczona na skutek ingerencji człowie­ka, ilub w wyniku silnego działania naturalnych czyn­ników limitujących. Przypuszczamy, że bardziej zróż­nicowane zespoły posiadają więcej sprzężeń zwrotnych, a tym samym dokładniejszą kontrolę. Jednakże nawet w zrównoważonych ekosystemach zdarzają się maso­we pojawy pewnych gatunków. Możemy więc tylko jedno powiedzieć na pewno: zbyt mało jeszcze wiemy o   mechanizmach regulacji liczebności populacji, aby móc prawidłowo przewidywać kiedy i gdzie jakiś ga­tunek przełamie ograniczenia i przekroczy zwykłą li­czebność.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)