WYSTĄPIENIE SYTUACJI

W tym ostatnim przypadku otrzymamy w wyniku ostre oscylacje wielkości populacji ofiary, a jeśli dra­pieżca nie ma do dyspozycji innego pokarmu, także oscylacje populacji drapieżcy; 2) drapieżca działa re­gulujące na populację ofiary pomagając w utrzymaniu jej wielkości na poziomie nie przekraczającym dostęp­nych jej zasobów pokarmowych; innymi słowy, dra­pieżca bierze udział w utrzymywaniu populacji ofiary w stanie równowagi; 3) drapieżca nie działa na popu­lację ofiary ani silnie ograniczająco, ani reguluj ąco.Wystąpienie którejś z wyżej wymienionych sytuacji dla danej pary oddziałujących na siebie gatunków lub grup gatunków zależy od stopnia wrażliwości ofiary na presję drapieżcy, od stosun­ku poziomów zagęszczenia obydwu po­pulacji i od przepływu energii z ofiary d o d r a p i e ż c y.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)