Z CAŁYM NACISKIEM

Należy jednak z całym naciskiem podkreślić, że niesłuszne byłoby wyolbrzymianie znaczenia tych zmian. Chodzi bowiem o to, że nawet w epoce poprzedzającej rewolucję naukowo-techniczną, kiedy o wynikach pracy decydowała niemal wyłącznie siła mięśniowa, pracownicy fizyczni nie wykorzystywali w toku wykonywania czynności roboczych wszystkich zasobów potencjalnej siły mięśni. W warun­kach współczesnej gospodarki narodowej, w której coraz bardziej się zwiększa rola pracy umysłowej, natomiast zmniejsza — pracy fi­zycznej, z której stopniowo eliminuje się mak­symalne wysiłki fizyczne, rezerwy siły mię­śniowej nie wykorzystywane przez robotników zbliżają się do 50%. Tak więc zmniejszenie siły mięśniowej o taką samą wartość (a może to zachodzić w starszych grupach wieku w porów­naniu ze szczytowym punktem omawianej krzywej) nie przesądza o nieprzydatności lub nawet tylko ograniczeniu zdolności do pracy.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)