Z CORAZ WIĘKSZYM TRUDEM

Z coraz większym tru­dem dostosowuje się on do zmieniających się warunków otoczenia, coraz bardziej wyczer­pują się mechanizmy adaptacyjne, coraz więk­sze staje się ryzyko ucieczki w chorobę lub pogłębiającego się niedołęstwa oraz dobrowol­nej lub przymusowej izolacji. W stanie takiej izolacji nasilają się wszystkie troski i kłopoty właściwe starości oraz komplikuje przebieg wszystkich chorób, których leczenie wymaga; udziału geriatrów.A jednak — nie bagatelizując bynajmniej tych wszystkich zmian oraz starając się właś­ciwie ocenić ich znaczenie subiektywne i obiek­tywne — z całym przekonaniem pragnąłbym stwierdzić, że bynajmniej nie one są najdot­kliwsze. W przytłaczającej większości przy­padków nasilają się bowiem stopniowo i pozo­stawiają możliwość, jeżeli nawet nie przysto­sowania się do nich, to przynajmniej przyzwy­czajenia.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)