ZACHOWANIE SPECYFICZNYCH ZDOLNOŚCI

Długoletnie zachowanie zdolności specyficz­nych przemawia na korzyść zatrudniania osób w starszym wieku, mu :0 że przekroczyły próg wieku emerytaln Nieraz są one znacznie przydatniejsze donywania powierzonych im funkcji niż specjaliści w sile wieku, ponie­waż nieuchronne obniżenie sprawności fizycz­nej kompensują z nadwyżką swoim doświad­czeniem zawodowym (znaczenie tego, nieraz nie docenianego czynnika postaram się szerzej omówić w następnym rozdziale).Uogólniając wyniki badań nad zmianami zdolności umysłowych zachodzącymi wraz z wiekiem, tenże autor doszedł do następują­cych wniosków: „1. Zdolności do nauki, tj. do przyswojenia nowych zasobów wiedzy, zmniejszają się z wie­kiem, poczynając od 30—40 roku życia. Jest to spowodowane osłabieniem pamięci, trudnością w zrozumieniu nowych pojęć czy metod oraz trudnością w przezwyciężaniu, starych, utrwa­lonych pojęć i przyzwyczajeń.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)