ZAGĘSZCZENIE POPULACJI

Gdy zagęszczenie populacji szczura jest wysokie, populacja strzyżyka przeżywa depresję. Szczęśliwie dla strzyżyka, jakiś nieokreślony jeszcze czynnik li­mituje ilość szczurów, tak, że wzrost ich liczebności, a co za tym idzie wzrost nasilenia drapieżnictwa zda­rza się tylko lokalnie. Trójkąt zależności między owadami, szczurem i strzy­żykiem może być traktowany jako ogólny model dra­pieżnictwa, gdyż pokazuje on, że drapieżnictwo może być czynnikiem zarówno pierwszorzędnym, jak i dru­gorzędnym w zależności od względnego zagęszczenia populacji drapieżcy i ofiary oraz od wrażliwości ofia­ry na drapieżcę. Pamiętajmy, że na podstawie tego nie można wnioskować, że wszystkie relacje owady — ptaki wyglądają podobnie. Relacje te zależą od gatun­ków i sytuacji. Ptaki bywają bardzo efektywnymi drapieżcami larw motyli żerujących na powierzchni liści i zupełnie nieefektywnymi drapieżcami owadów żerujących wewnątrz liści.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)