ZASYGNALIZOWANIE PROBLEMU

Próbując zbadać zasygnalizowane problemy, wyodrębniłem spośród krajów europejskich najbardziej zaawansowane w walce o przedłu­żenie przeciętnego trwania życia i pod tym względem relatywnie opóźnione. Do grupy pierwszej zaliczyłein Danię, Holandię, Norwe­gię, Szwajcarię i Szwecję, natomiast do drugiej Jugosławię, Portugalię, Rumunię i Węgry. Wykorzystując najnowsze dostępne mi infor­macje statystyczne, obliczyłem następnie, dła każdej z tych grup średnioważone wartości przeciętnego dalszego trwania życia oraz współ­czynniki starzenia się ludności i umieralności (ogólnej oraz spowodowanej wymienionymi grupami przyczyn zgonu). Nim przejdę do omó­wienia najogólniejszych wyników tych obliczeń, pragnąłbym zauważyć, żelrożnica między kra­jami „zaawansowanymi” s „opóźnionymi” w zakresie przeciętnego trwania życia mężczyzn zbliża się do pięciu lat, a kobiet wynosi sześć lat.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)