ZDANIEM INNYCH AUTORÓW

Procesy gośćcowe obejmują swym zasięgiem nie tylko stawy, lecz również tkankę mięśniową i niekiedy powodują zaniki mięśni, zmniejszając ich siłę.Zdaniem innych autorów, nie mniej ilustra- tywny niż wiek kostny jest wiek naczyniowy. Swój sąd opierają nie tylko na dynamice pro­cesów miażdżycowych, lecz również na zmia­nach światła tętnic, wykazującego statystycznie istotną zależność od wieku . Jak świad­czy przytoczony wykres, światło tętnicy udo­wej zwiększa się niemal przez całe życie, ale tempo tych zmian wyraźnie się przyspiesza już na początku piątej dekady życia i u mężczyzn jest wyraźnie większe niż u kobiet. O znacze­niu fizjologicznym tych zmian najlepiej świad­czy fakt, że światło tętnic wpływa na opór wewnętrzny, ten zaś ostatni pozostaje we współzależności z ciśnieniem tętniczym, które­go zmiany odgrywają istotną rolę w wielu pro­cesach chorobowych i nie pozostają bez wpły­wu na wydolność układu krążenia.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)